Роза
Роза Инфинити
Роза кордана карнавал
Роза патио Белая Перл
Роза патио Желтая Солеро
Роза патио Красная Изабель
Роза патио Малиновая Регина
Роза патио Норико
Роза патио Оранжевая Мандарина
Роза патио Розовая Люкс